Asics2019新款,点击文中图片小程序,即可购买!


1、Gel Game 7 428元


男款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!

女款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!


2、Gel Court Speed 528元


男款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!


女款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!


3、Gel Solution Speed FF(德米纳尔款)568元


男款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!


女款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!


4、Gel Resolution 7(德约款)688元


男款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!

女款

Asics2019新款上市,限时特价428元起!


(长按下方二维码,后台回复“一元”,拼团区一元一条手胶)


Asics2019新款上市,限时特价428元起!